Adskil strategisk ledelse fra daglig drift

Husk at et kursus i lederudvikling er en mulighed (foto hansentoft.dk)

Der er mange ting at tænke på som leder (foto: hansentoft.dk)

Strategisk ledelse handler om at sætte sig et mål for, hvor virksomheden skal være et bestemt sted ude i fremtiden. Når dette mål er sat, er det en klar fordel, hvis der bliver opsat klart definerede undermål, der kan kontrollere, at virksomheden bevæger sig i den rette retning. Disse mål kan for eksempel handle om at opnå en bestemt markedsandel, eller de kan handle om noget så dramatisk som at skifte hele virksomhedens fokus. Er der ikke det, kan strategisk ledelse godt komme i baggrunden i forhold til den daglige drift, som egentlig helst skal holdes adskilt fra strategisk ledelse. Undervejs som virksomhedens dagligdag byder på nye muligheder for forbedringer, kan disse omvendt også gå tabt, hvis al fokus er lagt på strategien.

Strategisk ledelse skal ikke stå i vejen for god daglig ledelse

Ordet strategi blev oprindeligt brugt om den samarbejde, man må lade sine ledelsesevner og sine tilgængelige resourcer indgå i. Derfor er strategisk ledelse hele tiden nødt til at indebære, at man genovervejer de redskaber, man har ved hånden. Da disse hele tiden ændrer sig, og der opstår nye muligheder for at forbedre den daglige drift, er det vigtigt ikke at lade en strategi gøre, at den daglige drift ikke udnytter muligheder, bare fordi de ikke er beskrevet i strategien. Det er selvfølgelig umuligt at adskille den daglige ledelse fuldstændig fra strategisk ledelse, men det er samtidig vigtigt at give plads til udvikling, der måske ikke lige hjælper på det strategiske plan, men som kan forbedre virksomhedens processer. Selvom det måske ikke altid er muligt at se bort fra strategiske mål, er det målet for strategisk ledelse at sikre, at den daglige drift ikke bliver klemt i mål for effektivisering og markedsandel. Optimalt set vil strategien blive taget op til genovervejelse af og til, hvis man opdager, at virksomheden arbejder imod de ønsker og forventninger, omgivelser stiller til én.

Læs mere om strategisk ledelse på denne side

Se mere her:

God offentlig ledelse afhænger af hvem man er leder for

Få værktøjerne til strategi og ledelse

Share

Få et diplom i ledelse

Bliv en bedre leder (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Bliv en bedre leder (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

… og lidt mere. For du får andet end et diplom, hvis du modtager undervisning i en diplomuddannelse hos VIA. En diplomlederuddannelse tager udgangspunkt i specifikke cases fra din hverdag, og du lærer de værktøjer at kende, som du har behov for for at løse eventuelle komplikation. Det er for eksempel kommunikationsværktøjer, som er noget af det mest centrale, når man taler om god ledelse. Desuden bliver du præsenteret for en lang række teorier, som du har brug for i din hverdag. Det er teorier som ledelsesteorier, organisationsteorier og læringsteorier. Diplomlederuddannelsen er både for ledere i det offentlige og i det private, og det er de forskellige teorier derfor rettet imod. Du vil desuden blive præsenteret for se forskellige planlægningsniveauer. Du vil lære at forstå og handle i de overordnede strategiske niveauer og senere lære at håndtere de operative niveauer.

Diplom i ledelse – Hvad skal jeg kunne på forhånd?

For at blive optaget på en diplomuddannelse i ledelse skal du have en relevant uddannelse. Du skal som minimum have gennemført en bacheloruddannelse, en kort relevant videregående uddannelse eller en videregående voksenuddannelse. Derudover skal du have minimum to år relevant erhvervserfaring kombineret med den teoretiske uddannelse. Det skal have foregået efter din adgangsgivende uddannelse. Du kan vælge at målrette din uddannelse alt efter, hvad der interesserer dig. Du kan vælge mellem blandt andet viden – og innovationsledelse, økonomisk ledelse, coaching og ledelse, strategisk ledelse og forandringsledelse. Det er op til dig selv.

Læs mere om at få et diplom i ledelse her!

Share