Ledelse bygger på disse kvaliteter

Ledelse udvikling (foto: hansentoft.dk)

Ledelse udvikling (foto: hansentoft.dk)

Ledelse er en gammel disciplin, som har haft mange forskellige ansigter. Menneskets natur har altid gjort, at visse personer tager styringen, når der er en gruppe mennesker samlet. I moderne virksomheder er det ikke altid den bedste leder, der er administrerende direktør, da der er mange ting, der spiller ind, når bestyrelser vælger manden eller kvinden, der skal stå i spidsen. Læs i denne artikel om de vigtigste karakteristika for den person, der har med ledelse at gøre.

 

God ledelse handler om menneskelige værdier

 

Der er mange eksempler på ledere, der ikke har været egnede til deres job, selvom det fra starten lignede en rigtig god idé at give dem mere ansvar. Har man ikke de rigtige værdier og evner, er man ikke meget værd, og både virksomheden og medarbejderne vil lide under den dårlige ledelse. For at udøve god ledelse, kræves det, at personen først og fremmest er inspirerende. Er dette ikke tilfældet, har de ansatte svært ved at motivere sig, og de vil overveje, hvorfor en af dem selv ikke har ansvaret i stedet.

 

Postiv ledelse gælder om at kommunikere på en ærlig måde

 

Udover inspirationsevnen er det også vigtigt, at ens ledelse bygger på en positiv indstilling og god stemning. Når tingene ikke går helt, som de skal, er det vigtigt, at lederen udviser en rigtig god attitude og sørger for, at medarbejderne ikke hænger med hovedet. Det er i den sammenhæng også afgørende, at man fører en ledelse, der er baseret på ærlighed og god kommunikation. De fleste har prøvet at blive serveret en tydelig løgn af en leder, og det er bestemt ikke noget, der fører noget godt med sig. Ærlig ledelse handler om at fortælle tingene, som de er, og at gøre dette på en god måde, så medarbejderen får den rigtige besked på den rigtige måde.

 

Læs mere om ledelse, klik herind

 

Kig videre herinde:

Investér i business administration og skab resultater

Forretningsudvikling er en nødvendighed i enhver virksomhed

Share

imd business school er den rette leder uddannelse

Uddannelse i ledelse (foto: se-institute.dk)

En uddannelse styrker dine fremtidsmuligheder (foto: se-institute.dk)

IMD topper globalt ranglisten over uddannelser til ledere (ifølge Financial Times 2008-2015), samt topper globalt ranglisten over åbne uddannelser (også ifølge Financial Times 2012, 2013, 2014 og 2015). Der er mere end 9.000 ledere fra 98 lande uddanner sig hvert år på IMD, og omkring 120 globale virksomheder vælger hvert år IMD til at stå for deres skræddersyede uddannelser. IMD´s alumninetværk har mere end 80.000 medlemmer og 40 klubber over hele verden og mere end 34 forskellige nationaliteter er repræsenteret i IMD´s fakultet og blandt personalet.

Hvis det  ikke er grund nok til at vælge en IMD – så er lidt mere info om en god business school måske:

Der er mange muligheder for, hvad du kan tage af efteruddannelse på en business school. Det du som oftest gør, er at arbejde med nogle af de kompetencer, du gerne vil have udvidet. Arbejder du eksempelvis som leder, måske mellemleder, men vil gerne have en bedre stilling, så kan du arbejde med dine lederegenskaber. Det kan du gøre i kombination med offentlig ledelse eller andet.

Imd business school: Vælg Scandinavian Executive Institute

Hvis du vil læse mere om efteruddannelse, så er Scandinavian Executive Institute er et godt valg af business school. Du kan læse mere om efteruddannelse hos dem – eksempelvis efteruddannelse i offentlig ledese  – på Scandinavian Executive Institutes hjemmeside her

Se mere her:

En alternativ MBA-lederuddannelse er en mini MBA

Bliv den kvalitetsbevidste topleder

Share

Bliv den kvalitetsbevidste topleder

Lederkurser kan være vejen frem (Foto: alive.dk)

Ledelse i topkvalitet (foto: se-institute.dk)

Vil du gerne blive den bedste topleder med kvalifikationer, der rækker langt ud over alle andres? Så skal du tage en Executive MBA. Her får du konkrete værktøjer til, hvordan du gennem strategi, innovation og stærkt lederskab kan opnå store resultater for din virksomhed.

Uddannelsen lærer dig nemlig at koble de tre ting, samtidig med at du tilegner dig de nyeste teknikker, metoder og modeller, som du kan bruge i den daglige ledelse i virksomheden.

Alt dette skal du lære at bruge, for at du kan skabe udvikling og vækst i virksomheden. For på toplederniveau handler det om at få det hele til at spille sammen og støtte hinanden. Derfor er det vigtigt, at strategi, innovation og ledelse er tre uadskillige ting, som kun fungerer, hvis de arbejder sammen.

Med en toplederuddannelse udvikler du dig ikke kun som leder men også som menneske.

Så hvis du vil blive fremtidens mest kvalitetsbevidste topleder, så er en uddannelse i MBA Executive en god investering.

Det giver et stort netværk

Netværk er kernen i al forretning, og det vil du få, hvis du tager en Executive MBA. Du får både et stort netværk på uddannelsen og efter uddannelsen. Dem, du lærer at kende, kan du komme til både personligt og arbejdsmæssigt at have gavn af i fremtiden.

Alle er på samme høje niveau, så du kan få et netværk, som du åbent, ærligt og fortroligt kan spare med. Det sker i form af gruppearbejde, hvor du og de andre topledere kan bruge hinanden til at løse problemer og udfordringer, som vil opstå i virksomheden. Efter uddannelsen kan du sågar blive en del af topleder netværk Executive Forum, hvor du holde kontakte med dit nye netværk ved lige.

Hvis du gerne vil vide mere om Executive MBA, så klik her

Læs mere her:

En alternativ MBA-lederuddannelse er en mini MBA

Business school rankings giver retvisende billede

 

Share

Bliv en god leder med klar kommunikation

Husk at et kursus i lederudvikling er en mulighed (foto hansentoft.dk)

God kommunikation er vigtigt for god ledelse (foto: se-institute.dk)

Som så mange andre erhverv, kræver det at blive en god leder en række forskellige kompetencer. For det første skal man have lysten til, at være leder. Man skal synes at denne stilling er tiltrækkende. For som så mange andre stillinger, bliver man kun rigtig god, hvis lysten er der. For det er typisk altid lysten, der skal drive værket. Så for at blive en god leder, må man først og fremmest have lysten. Herefter er der naturligvis en del andre kompetencer man må besidde. Og en af de mere væsentlige er, evnen til at kunne kommunikere klart og tydeligt. For det kommunikation, kommer til at blive en stor del af det arbejde, som en leder kommer til at beskæftige sig med. Man skal altså besidde dygtige kommunikations evner for at blive en rigtig god leder. For som leder kommer man til at skulle bruge disse evner meget. Både internt og eksternt. Både over for diverse medarbejdere, men også for diverse chefer. Og hvis man hertil er offentlig leder, kommer man også til at skulle kommunikere yderligere ud til offentligheden.

En god leder må besidde stærke kommunikationsevner

Det er essentielt, at besidde stærke kommunikations evner, såfremt man ønsker at blive en god leder. Foruden dette må man også være resultatorienteret. Det vil sige, at man skal have for øje hvad virksomhedens ønsker at arbejde sig hen i mod. Og så kunne kommunikere sådan en strategi ud. Både internt og eksternt. Derfor skal man have nogle stærke evner til, at kunne bevare det store overblik. Og når man kan dette, bliver det også meget nemmere, at skulle kommunikere virksomhedens strategi. Derfor kan man grundlæggende og som konkluderende måde sige, at en god leder må besidde evnen til at kunne kommunikere samt have det store overblik. Og disse to evner går altså typisk hånd i hånd. Og som det måske mest væsentligste må være, at have lysten til at blive en god leder. For som sagt er det ofte lysten, der skal drive værket.

Se et stort udvalg af god leder her

Se mere om god ledelse her:

En alternativ MBA-lederuddannelse er en mini MBA

God offentlig ledelse afhænger af hvem man er leder for

Share

En ledelse må have stærke kommunikative evner

Hvor meget ved du om ledelse? (foto hansentoft.dk)

Hvordan er jeres kommunikation? (foto: se-institute.dk)

En ledelse er en særlig gruppe af mennesker i en virksomhed eller et firma. En ledelse er en gruppe af mennesker som fungerer som en del af det øverste lag i en virksomhed. Denne gruppe består typisk af fagligt dygtige personer. Personer som typisk har været i erhvervslivet i nogle år og derfor har en vis erfaring. En ledelse er altså en gruppe af mennesker, som har erfaring samt er fagligt dygtige til hvad de beskæftiger sig med. Alt afhængig af virksomheden spænder deres arbejdsopgaver bredt. Men hvad der er fælles for de fleste ledelser er, at de er bindeledet mellem virksomhedens øverste lag og de øvrige medarbejdere. En ledelse er en gruppe, hvis særlige opgave er, at kommunikere ledelsens og virksomhedens budskaber til de øvrige medarbejdere. Og hvis det er tilfældet også til resten af verdenen eller blot diverse medier. Derfor er ledelsen først og fremmest et vigtigt kommunikations bindeled.

En ledelse er et vigtigt kommunikationsbindeled

Alt afhængig af hvilken virksomhed der er tale om, kræver det særlige og forskellige egenskaber at sidde og være en del af en ledelse. Men en af de fornemmeste og vigtigste opgaver, som en ledelse må besidde er evnen til at kunne kommunikere et budskab. En ledelse må kunne kommunikere et svært budskab ud til mange platforme. En ledelse må hertil også kunne kommunikere diverse arbejdsopgaver ud til diverse medarbejdere. Og de må kunne kommunikere værdien af diverse arbejdsopgaver. Og for at ledelsen kan kommunikere et budskab ud, må de derfor besidde gode kommunikationsegenskaber. Netop for at budskabet skal komme ud og nå ud til de personer, som budskabet måtte berøre. Og en ledelse kan altså hertil tale både til andre fagfolk, men også til personer som ikke er fagfolk. Og her er det vigtigt, at ledelsen stadigvæk formår at kommunikere budskabet ud på en forståelig og tydelig måde. Kommunikation er altså en af de mest essentielle egenskaber, som en ledelse eller en person af en ledelse må besidde.

Se et stort udvalg af ledelse her

Se mere her:

En virksomhed har brug for en god kommunikationsstrategi

Opret en hjemmeside med nyhedsbrev og styrk din kommunikation

Share

Investér i business administration og skab resultater

God ledelse skaber gode resultater (foto se-institute.dk)

Administrér forretningen rigtigt og se resultater (foto: se-institute.dk)

For enhver virksomhedsdrivende handler det altid om at skabe resultater, plus på bundlinjen og hele tiden udvikle sig, for at kunne følge med den omskiftelige verden, man befinder sig i. For at kunne holde sig opdateret og hele tiden videreudvikle på nye idéer og koncepter, må man have en dygtig ledelse, som formår at stå ansigt til ansigt med de svære udfordringer, som enhver virksomhed i dag stilles over for. Med kurser i business administration er man godt på vej til den næste succeshistorie.

Hvordan kan business administration hjælpe dig?

Kurserne i business administration uddanner dine ledere til at kunne varetage endnu sværere opgaver, end de allerede formår. En leder rustes ikke blot til selv at løse problemstillinger men i lige så høj grad til at videreformidle komplekse problemstillinger til ledelsen og andre implicerede parter. Det handler blandt andet om en særlig udvidelse af kommunikation og sociale kompetencer, hvilket er en del af kurserne indhold. Man vil dog som leder også blive testet på sin viden og sine kompetencer inden for strategiplanlægning, innovation og udvikling, lederskab og kommunikation. Emnerne hænger uløseligt sammen og udgør tilsammen en større helhed, et kendskab og en række værktøjer som en topleder skal have kendskab til, for at kunne føre virksomheden videre. På den måde vil det aldrig være spild, at sætte pengene på disse kurser, men være en investering som bærer frugt lang tid efter.

Topledere såvel som det resterende lederteam kan deltage, for en optimeret ledelse.At være leder i dag kræver ikke blot en god mavefornemmelse og intuition – det kræver en dybdegående viden, mange faglige værktøjer på højt niveau samt et solidt netværk af trofaste medarbejdere og samarbejdspartnere. Business administration er kun begyndelsen på noget stort.

Læs mere om business administration her

Se mere her:

Efteruddan dig på en international business school

Få mere viden og stig i grader ved at lære mere om ledelse.

 

Share

En alternativ MBA-lederuddannelse er en mini MBA

Ledelse uddannelse (foto: se-institute.dk)

Ledelse uddannelse styrker karrieren (foto: se-institute.dk)

Der er mange gode grunde til at tage en MBA. Det er en lederuddannelse, der er til dig, der giver dig en solid teoretisk ballast med nye værktøjer og metoder. Dette betyder, at du kan styrke din daglige ledelsespraksis og dermed gøre dine karrieremuligheder bedre.

Har du ikke mulighed for at tage en fuld MBA-lederuddannelse, så er der andre muligheder. Der kan være mange grunde til, at du ikke har mulighed, for at tage en fuld MBA. Din virksomhed burde give dig tid og mulighed for det, da det er enormt vigtigt, fordi det gør dig til en bedre leder. Men der kan også stå en familie og vente på dig og du kan måske derfor ikke få tid til at tage en fuld MBA.

Hvis du ikke kan tage en fuld MBA, så kan du tage en mini MBA. En mini MBA er stadig en horisontudvidende lederuddannelse, der udvikler dine lederevner og styrker dit karriereforløb. En mini MBA vil desuden også typisk være billedere end en MBA og måske netop derfor også nem at sælge ind til din virksomhed.

En mini MBA hos Scandinavian Executive Institute.

Du kan tage en mini MBA flere steder. Et sted er Scandinavian Executive Institute. Her kalder de det dog ikke en mini MBA. De bruger i stedet alternative uddannelser. Her i blandt en Leadership Acceleration Programme IMD. Det er en lidt kortere uddannelse på MBA-niveau. Denne uddannelse er tilrettelagt specielt til ledere i mindre og mellemstore danske virksomheder. Du kan læse mere om uddannelse på Scandinavian Executive Institute’s hjemmeside.

Der er også andre muligheder. Du kan læse meget mere om deres forskellige lederuddannelser – husk at de ikke hedder MBA hos Scandinavian Executive Institute. Du kan gå ind på Scandinavian Executive Institutes hjemmeside, som du finder på www.se-institute.dk.

Læs mere her:

Lederuddannelse kan hjælpe dig videre i virksomheden

Hensigtsmæssig udvikling af ledere med en uddannelse i ledelse

 

 

 

 

Share

Få en kvalificeret og kompetent ledelse i dag

Ledere kan altid lære bedre (foto hansentoft.dk)

Sæt fokus på ledelse (foto: se-institute.dk)

Der kan være mange grunde til, at der findes mange forskellige udfordringer for en ledelse i dag. Og her er kodeordet nemlig forskellige. For i dagens Danmark kræves der flere forskellige ting af et firma. Og dette stiller særlige krav til firmaets ledelse. Det er i dag krævet at en ledelse er et forbillede for resten af firmaet eller organisationen. Det er krævet at ledelsen er en aktiv integreret del af firmaet. Og på den måde skal en leder være en del af hele teamet bestående af forskellige medarbejdere. En leder skal møde de resterende medarbejdere i øjenhøjde. Men en leder skal i dag på samme tid også være i stand til, at møde andre ledere på et andet niveau. Der kræves altså af en ledelse i dag, at de er omstillingsparate. Både i forhold til deres personlighed, men også i forhold til de mange mennesker, som de kan møde i løbet af en hverdag. Dette afhænger naturligvis også af, hvor stort et firma eller organisation der er tale om. For selvfølgelig er der forskel på firmaer og firmaers behov for en omstillingsparat ledelse.

Bliv en del af en kvalificeret ledelse i dag

Så når du er en del af en ledelse i dag, kræves der altså mange forskellige ting af det. Og dette kræves netop fordi, at du er en del af ledelsen. Og en leder er denne her rollemodel for resten af medarbejderne og nogle gange også for offentligheden. Dette afhænger af om du er en del af en offentlig ledelse hos et firma. Men når der kræves mange ting af en ledelse, er det derfor også essentielt at du brænder for at være en del af ledelsen i dag. Du skal ville dit arbejde. Du skal brænde for dit arbejde. Og du skal være bevist omkring, at du ikke kommer sovende til dit job som leder i dag. For når der stilles høje krav til en ledelse i dag, er det fordi at der er hårdt brug for en ledelse i et firma. For det er ledelsen som har et stort ansvar for, at lede firmaet samt firmaets medarbejdere i en positiv og frugtbar retning.

Se et stort udvalg af ledelse i dag her

Se mere ledelse her:

God offentlig ledelse afhænger af hvem man er leder for

Få værktøjerne til strategi og ledelse

Share

God offentlig ledelse afhænger af hvem man er leder for

Ledelse udvikling (foto: hansentoft.dk)

Offentlig ledelse skaber gode rammer for udvikling (foto: se-institute.dk)

Offentlige ledere har være udskældte i mange år og det kan også være svært at være en god offentlig leder. Der er mange at stille tilfredse, både i organisationen og politisk, særligt fordi man som offentlig instans synes at skulle være et forbillede. Der er dog ikke altid muligt, når ressourcerne svinder. Alligevel er der gode muligheder for, at have en god offentlig ledelse.

I 2013 lavede Aalborg Universitet et forskningsprojekt, der skulle finde ud af, om der findes en særlig form for ledelse, der skal til, for at man kan være en god offentligleder. Det kom der otte målsætninger og en teori ud af. Teorien er en forklaringsmodel for, hvad god offentlig ledelse er.

God offentlig ledelses otte målsætninger

Lederen skal først og fremmest have kommunikative kompetencer. Det betyder, at en offentlig ledelse skal kunne sætte rammerne for arbejdet og samtidig oversætte beslutninger i en politisk styret organisation således de passer ind i medarbejdernes hver dag. Det strategiske arbejde er vigtigt, og alle ledelseslag skal kunne udvikle politisk styrede strategier. Ldelsen skal derfor også have politisk tærsk

Dernæst skal en god ledelse også være en faglig ledelse, således organisationen kerneopgaver bliver dækket. Mange værdikæder i det offentlige går på tværs af de organisatoriske skel, og lederen skal kunne koordinere dette kompetencefelt.

Lederen skal også være rollemodel for sine medarbejdere og samtidig kunne navigere på den offentlige scene. Og sidst skal en ledelse kunne skabe ledelsesrum, der er et kompetencefelt, der handler om at kunne skabe rum, hvor politik og ledelse mødes.

Du kan læse meget mere om ledelse og offentlig ledelse hos blandt andet Scandinavian Executive Institiute. Scandinavian Executive Institiute tilbyder mange lederuddannelser og uddannelse i ledelse.

Læs mere om deres udannelser og kurser, her

Se mere om ledelse her:

Få et diplom i ledelse

Med god ledelse kommer I langt

 

Share

Få værktøjerne til strategi og ledelse

Markedsføringsstrategi (Foto: linkad.dk)

Med strategi og ledelse kommer man langt (Foto: se-institute.dk)

Helt konkret er strategi og ledelse noget som en virksomhed kan benytte sig af. Det er en virksomheds opgave, at blive ved med at udvikle sig. Dette gælder både for ledelsen, men også for de øvrige medarbejdere. Men det kan være svært, at blive ved med, at huske at man skal udvikle sig. Men dette er der råd for. For man kan nemlig lægge en strategi for denne udvikling. Dette er en strategi, som ledelsen af virksomheden skal lægge sammen. For det er kun i et fællesskab, at den gode udvikling kan finde sted. Og det er også kun i fællesskab, at den gode ledelse kan finde sted. Og kun sammen kan hele virksomheden lægge en god og solid strategi for virksomheden. Og dette har alle parter godt af på den lange bane

Få styr på jeres mål og læg en strategi for jeres planer hos ledelse

Når I skal lægge en strategi, er dette ledelsen opgave. Det er en opgave som indebærer mange ting. Det kan eksempelvis være, at man sætter nogle konkrete mål. Man sætter nogle mål, som man gerne vil nå i fremtiden. Det er ledelsen som gør dette. Og så kan man eksempelvis også sætte sig nogle små delmål. Som man kan nå hen imod først. Og så derefter nå hele vejen i mål med sine store mål. Det er altid bedre, at tage små skridt ad gangen. For det tager lang tid, for en virksomhed at udvikle sig. Så derfor giver det mening, at tage det lige så stille og roligt. Men dette er naturligvis individuelt og forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Det vigtigste er, at din virksomhed lægger den strategi, som er bedst for jeres virksomhed. Og det er altså ledelsen som må træde i karakter her og lægge denne strategi. Men det vigtigste er, at det betaler sig.

Se et stort udvalg af strategi og ledelse her

Læs mere om strategi og ledelse her:

Strategi og ledelse hænger sammen

Strategi og ledelse er to uløseligt forbundne begreber

Share