Sådan kommunikeres forandring i organisationer

Tag en diplomuddannelse i psykiatri (foto viauc.dk)

Forandring er en god vej frem (foto: hansentoft.dk)

Alle virksomheder oplever forandring. Som regel finder forandring i organisationer sted, fordi der er sket ændringer i omgivelserne, som gør, at organisationen skal tage stilling til nye ting, hvis den skal klare sig. Som leder er det vigtigt at kunne kommunikere rigtigt omkring forandring i organisationer, så overgangen bliver så god som muligt. Overordnet set kan kommunikationsprocessen i forbindelse med forandring i organisationer formuleres med tre hovedpunkter som fokus.

Forandring i organisationer kræver fokus på vision, planlægning og åbenhed

Når man som leder skal kommunikere omkring forandring i organisationer, er det vigtigt først og fremmest at få medarbejderne til at forstå, hvorfor forandringen sker. Man skal altså sikre sig, at alle i virksomheden er helt klar over, hvorfor ændringerne finder sted, og hvorfor de er nødvendige. Lykkedes dette i kommunikationen, er man godt på vej til at få succes med at indføre forandring i organisationer. Næste punkt på dagsordenen er at være opmærksom på at give alle i virksomheden et klart overblik over, hvordan ændringerne skal gennemføres. Dette gælder både for medarbejdere og mellemledere, som helst skal forstå visionen og de enkelte planer lige så godt som lederen. For at sikre den rette forandring i organisationer gælder det altså om at kommunikere godt omkring de enkelte dele af ændringerne, så alle ved, hvad der kræves af dem, og hvorfor de kræves. Har man fået delt sin vision på en overbevisende måde, er dette punkt en naturlig fortsættelse. Sidste del af ens kommunikation omkring forandring i organisationer handler om at være åben som leder. Det gælder om at lytte til bekymringer og tvivl omkring forandringen, så alle føler sig hørt. Man kan desuden også få værdifuld viden omkring, hvilke ændringer, der kan være svære, og hvordan de giver problemer. Opfylder man kravene omkring at kommunikere vision og planer på en åben og transparent facon, har man taget første skridt mod at få succes med at føre forandring i organisationer ud i livet.

Få mere hjælp til forandring i organisationer på denne side

Se mere her:

En sund organisationskultur skaber sammenhæng i virksomheden

Med en god organisationskultur får man et større udbytte

Share

Bliv en god leder med klar kommunikation

Husk at et kursus i lederudvikling er en mulighed (foto hansentoft.dk)

God kommunikation er vigtigt for god ledelse (foto: se-institute.dk)

Som så mange andre erhverv, kræver det at blive en god leder en række forskellige kompetencer. For det første skal man have lysten til, at være leder. Man skal synes at denne stilling er tiltrækkende. For som så mange andre stillinger, bliver man kun rigtig god, hvis lysten er der. For det er typisk altid lysten, der skal drive værket. Så for at blive en god leder, må man først og fremmest have lysten. Herefter er der naturligvis en del andre kompetencer man må besidde. Og en af de mere væsentlige er, evnen til at kunne kommunikere klart og tydeligt. For det kommunikation, kommer til at blive en stor del af det arbejde, som en leder kommer til at beskæftige sig med. Man skal altså besidde dygtige kommunikations evner for at blive en rigtig god leder. For som leder kommer man til at skulle bruge disse evner meget. Både internt og eksternt. Både over for diverse medarbejdere, men også for diverse chefer. Og hvis man hertil er offentlig leder, kommer man også til at skulle kommunikere yderligere ud til offentligheden.

En god leder må besidde stærke kommunikationsevner

Det er essentielt, at besidde stærke kommunikations evner, såfremt man ønsker at blive en god leder. Foruden dette må man også være resultatorienteret. Det vil sige, at man skal have for øje hvad virksomhedens ønsker at arbejde sig hen i mod. Og så kunne kommunikere sådan en strategi ud. Både internt og eksternt. Derfor skal man have nogle stærke evner til, at kunne bevare det store overblik. Og når man kan dette, bliver det også meget nemmere, at skulle kommunikere virksomhedens strategi. Derfor kan man grundlæggende og som konkluderende måde sige, at en god leder må besidde evnen til at kunne kommunikere samt have det store overblik. Og disse to evner går altså typisk hånd i hånd. Og som det måske mest væsentligste må være, at have lysten til at blive en god leder. For som sagt er det ofte lysten, der skal drive værket.

Se et stort udvalg af god leder her

Se mere om god ledelse her:

En alternativ MBA-lederuddannelse er en mini MBA

God offentlig ledelse afhænger af hvem man er leder for

Share

Få en kvalificeret og kompetent ledelse i dag

Ledere kan altid lære bedre (foto hansentoft.dk)

Sæt fokus på ledelse (foto: se-institute.dk)

Der kan være mange grunde til, at der findes mange forskellige udfordringer for en ledelse i dag. Og her er kodeordet nemlig forskellige. For i dagens Danmark kræves der flere forskellige ting af et firma. Og dette stiller særlige krav til firmaets ledelse. Det er i dag krævet at en ledelse er et forbillede for resten af firmaet eller organisationen. Det er krævet at ledelsen er en aktiv integreret del af firmaet. Og på den måde skal en leder være en del af hele teamet bestående af forskellige medarbejdere. En leder skal møde de resterende medarbejdere i øjenhøjde. Men en leder skal i dag på samme tid også være i stand til, at møde andre ledere på et andet niveau. Der kræves altså af en ledelse i dag, at de er omstillingsparate. Både i forhold til deres personlighed, men også i forhold til de mange mennesker, som de kan møde i løbet af en hverdag. Dette afhænger naturligvis også af, hvor stort et firma eller organisation der er tale om. For selvfølgelig er der forskel på firmaer og firmaers behov for en omstillingsparat ledelse.

Bliv en del af en kvalificeret ledelse i dag

Så når du er en del af en ledelse i dag, kræves der altså mange forskellige ting af det. Og dette kræves netop fordi, at du er en del af ledelsen. Og en leder er denne her rollemodel for resten af medarbejderne og nogle gange også for offentligheden. Dette afhænger af om du er en del af en offentlig ledelse hos et firma. Men når der kræves mange ting af en ledelse, er det derfor også essentielt at du brænder for at være en del af ledelsen i dag. Du skal ville dit arbejde. Du skal brænde for dit arbejde. Og du skal være bevist omkring, at du ikke kommer sovende til dit job som leder i dag. For når der stilles høje krav til en ledelse i dag, er det fordi at der er hårdt brug for en ledelse i et firma. For det er ledelsen som har et stort ansvar for, at lede firmaet samt firmaets medarbejdere i en positiv og frugtbar retning.

Se et stort udvalg af ledelse i dag her

Se mere ledelse her:

God offentlig ledelse afhænger af hvem man er leder for

Få værktøjerne til strategi og ledelse

Share