En sund organisationskultur skaber sammenhæng i virksomheden

Hvad er en sund kultur i jeres organisation? (foto hansentoft.dk)

Hvad er en sund kultur i jeres organisation? (foto hansentoft.dk)

En sund organisationskultur skaber sammenhæng i virksomheden

Organisationskulturen er den måde, hvorpå tingene fungerer i virksomheden på. Begrebet kultur dækker over den generelle praksis, som ansatte og ledere opererer i, og den markerer således også den generelle værdisætning og forståelse af virksomheden hos den enkelte ansatte. Organisationskulturen er altså en betegnelse for den måde, opgaver løses og struktureres på. Mener man, at der er plads til forbedring i organisationen, er man ikke ude på nogen uløselig opgave. Tværtimod er det altid muligt at ændre på organisationskulturen ved enten at tage denne op til samtale, gennem øvelser og gennem diskussioner kan man skabe en generel holdningsændring i virksomheden.

Den rette balance

Konsulentbistand fra en konsulentvirksomhed er også en effektiv måde at skabe en mere effektiv og sund organisationskultur på. Konsulentbistanden kan nemlig være med til at gøre visse strukturer, vaner, metoder og former åbenlyse for det blotte øje. Det første skridt på vejen til at æ-ændre på noget er ved netop at blive bevidst om det, siger en gammel talemåde. Talemåden holder langt ad vejen stik. Ved netop at tage en konstruktiv diskussion omkring de måder og metoder, der bliver anvendt i den daglige problemknusning af ledere såvel som ansatte, er det muligt at opklare, hvorvidt kulturen stemmer overens med virksomhedens målsætning. Balance mellem handling og resultater er, hvad hver virksomhed forsøger at orientere sig efter.

Nem udvikling

Organisationskulturen står altså til at kunne blive effektiviseret og forandret. Med de rette værktøjer og de rette diskussioner vil virksomheden hurtigt få en organisationskultur, der svarer til dens forståelse af dets egne målsætninger. For ethvert langsigtet sund fremskridt, er det nødvendigt med en organisationskultur centreret omkring de rette værdier og praksisser. Både ansatte og ledere kommer til trives, professionalismen vokser støt, så snart organisationskulturen er centreret omkring de rette metoder og midler.

Læs meget mere om organisationskultur her

Læs mere om god organisationskultur her:

Med en god organisationskultur får man et større udbytte

Organisationskultur bestemmer en virksomheds daglige væren

Share

Skriv et svar

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.