Posts belonging to Category organisationskulturHvad er en god organisationskultur?

Ledelse uddannelse (foto: se-institute.dk)

God organisationskultur øger velværen for den enkelte (foto: hansentoft.dk)

I generelle termer betyder ‘kultur’ en masse forskellige ting, og ordet kan således dække over alt fra musik, kunst og film til dyrkelse af jorden, som er den oprindelig betydning. I virksomhedssammenhæng har ‘kultur’ dog en lidt mere indsnævret betydning, og organisationskultur handler dermed om de underliggende normer, værdier og virkelighedsforståelser, der ligger bag virksomheden. Organisationskulturen i en bestemt virksomhed kan derfor være svær at sætte en finger på, da der ofte er tale om en stemning, som kun en udefrakommende lægger mærke til. Dog kan der, i forbindelse med implementering af nye strategier, ofte opstå problemer, hvis den nye tilgang har en konflikt med virksomhedens organisationskultur. Man bemærker altså særligt firmaets underliggende kultur, når den skaber konflikter.

Form din virksomheds organisationskultur med ritualer, strukturer og regler

En dygtig leder vil foreslå ændringer, hvis han eller hun fornemmer, at virksomheden er på vej ind i en organisatorisk krise. Ofte vil disse drastiske ændringer bestå i omlægning af strukturer og processer, og man vil eksempelvis bevæge sig imod en mere vertikal virksomhedsstruktur, hvis der er tale om en relativt ung virksomhed med vokseværk. I en vækstende organisk virksomhed vil der med tiden blive behov for en anden type struktur, men man glemmer ofte organisationskulturen i takt med ændringerne. Den afslappede kultur, der herskede i den unge, kreativt tænkende virksomhed, vil ofte være en hæmsko for implementeringen af flere regler, som en vækstende virksomhed kræver. Organisationskulturen kan dog ændres med de daglige rutiner og regler, og man kan dermed forme den hen ad vejen. I det tidligere eksempel kan en ugentlig brainstormingsession for hele firmaet ændres til et ugentlig informationsmøde, hvor en leder fortæller om udfordringerne for den nærmeste fremtid uden at lægge op til foreslag fra medarbejderne. Selvom denne ændring i organisationskultur kan virke som et forsøg på at kvæle entreprenørskab og fri tankegang, kan den være ganske nødvendig i en større virksomhed.

Læs mere om organisationskultur på denne side

Se mere her:

En sund organisationskultur skaber sammenhæng i virksomheden

Med en god organisationskultur får man et større udbytte

Share

En sund organisationskultur skaber sammenhæng i virksomheden

Hvad er en sund kultur i jeres organisation? (foto hansentoft.dk)

Hvad er en sund kultur i jeres organisation? (foto hansentoft.dk)

En sund organisationskultur skaber sammenhæng i virksomheden

Organisationskulturen er den måde, hvorpå tingene fungerer i virksomheden på. Begrebet kultur dækker over den generelle praksis, som ansatte og ledere opererer i, og den markerer således også den generelle værdisætning og forståelse af virksomheden hos den enkelte ansatte. Organisationskulturen er altså en betegnelse for den måde, opgaver løses og struktureres på. Mener man, at der er plads til forbedring i organisationen, er man ikke ude på nogen uløselig opgave. Tværtimod er det altid muligt at ændre på organisationskulturen ved enten at tage denne op til samtale, gennem øvelser og gennem diskussioner kan man skabe en generel holdningsændring i virksomheden.

Den rette balance

Konsulentbistand fra en konsulentvirksomhed er også en effektiv måde at skabe en mere effektiv og sund organisationskultur på. Konsulentbistanden kan nemlig være med til at gøre visse strukturer, vaner, metoder og former åbenlyse for det blotte øje. Det første skridt på vejen til at æ-ændre på noget er ved netop at blive bevidst om det, siger en gammel talemåde. Talemåden holder langt ad vejen stik. Ved netop at tage en konstruktiv diskussion omkring de måder og metoder, der bliver anvendt i den daglige problemknusning af ledere såvel som ansatte, er det muligt at opklare, hvorvidt kulturen stemmer overens med virksomhedens målsætning. Balance mellem handling og resultater er, hvad hver virksomhed forsøger at orientere sig efter.

Nem udvikling

Organisationskulturen står altså til at kunne blive effektiviseret og forandret. Med de rette værktøjer og de rette diskussioner vil virksomheden hurtigt få en organisationskultur, der svarer til dens forståelse af dets egne målsætninger. For ethvert langsigtet sund fremskridt, er det nødvendigt med en organisationskultur centreret omkring de rette værdier og praksisser. Både ansatte og ledere kommer til trives, professionalismen vokser støt, så snart organisationskulturen er centreret omkring de rette metoder og midler.

Læs meget mere om organisationskultur her

Læs mere om god organisationskultur her:

Med en god organisationskultur får man et større udbytte

Organisationskultur bestemmer en virksomheds daglige væren

Share