Posts belonging to Category OrganisationLæs om hvordan management consulting kan hjælpe firmaet

Uddannelse i ledelse (foto: se-institute.dk)

Kom godt fremad (foto: hansentoft.dk)

Lige meget hvilken størrelse virksomheden har, vil der altid kunne opstå problemer af den ene eller anden slags. Nogle problemer er så store, at virksomhedens ledelse selvfølgelig godt ved, at de skal løses nu og her. Andre problemer er af så ubetydelig en størrelse, at det blot vil skabe endnu større problemer ved at forsøge at løse dem. Ledelsen ved derfor godt, at disse ikke behøver at blive løst. Men ofte kan man ikke karakterisere problemer som store eller små – og nogen gange kan man ikke engang karakterisere problemerne, fordi man ikke er klar over, hvad det er der er problemet. Sådanne situationer kan være farlige for en virksomhed, for vælger man at ignorere problemet, kan det hurtigt få store konsekvenser for virksomheden.

Hvorfor benytte sig af management consulting?

Fordi en management konsulent kommer udefra, vil han kunne opdage mange ting, som en person der selv er en del af virksomheden, ville have haft svært ved at opdage. En management konsulent vil kunne hjælpe ledelsen med at diagnosticere problemet korrekt, så man får løst det, der er det egentlig problem, og ikke kun fokuserer på de ting, som fremstår som et problem. Det handler altså om at kigge på de bagvedliggende faktorer, så man får løst problemet en gang for alle.

Et eksempel på hjælp fra management consulting

Hvis en virksomheds ledelse eksempelvis oplever, at stemningen i en bestemt afdeling er blevet dårlig og trykket, eller at to afdelinger slet ikke kan arbejde sammen, kan en management konsulent være nyttig. For selvom ledelsen er bevidste om problemet, er de måske ikke lige klar over, hvad der i første omgang har udløst problemet. Måske skyldes problemerne, at ledelsen ikke formår at motivere de ansatte tilstrækkeligt, eller måske er de ansattes opgaver ikke blevet udpenslet tydeligt nok.

Få hjælp fra management consulting her

Se mere her:

Pædagogisk psykologi ruster til at forstå analytisk og empatisk

Lederudvikling er et fantastisk redskab til ledere i dag

Share

Sådan kommunikeres forandring i organisationer

Tag en diplomuddannelse i psykiatri (foto viauc.dk)

Forandring er en god vej frem (foto: hansentoft.dk)

Alle virksomheder oplever forandring. Som regel finder forandring i organisationer sted, fordi der er sket ændringer i omgivelserne, som gør, at organisationen skal tage stilling til nye ting, hvis den skal klare sig. Som leder er det vigtigt at kunne kommunikere rigtigt omkring forandring i organisationer, så overgangen bliver så god som muligt. Overordnet set kan kommunikationsprocessen i forbindelse med forandring i organisationer formuleres med tre hovedpunkter som fokus.

Forandring i organisationer kræver fokus på vision, planlægning og åbenhed

Når man som leder skal kommunikere omkring forandring i organisationer, er det vigtigt først og fremmest at få medarbejderne til at forstå, hvorfor forandringen sker. Man skal altså sikre sig, at alle i virksomheden er helt klar over, hvorfor ændringerne finder sted, og hvorfor de er nødvendige. Lykkedes dette i kommunikationen, er man godt på vej til at få succes med at indføre forandring i organisationer. Næste punkt på dagsordenen er at være opmærksom på at give alle i virksomheden et klart overblik over, hvordan ændringerne skal gennemføres. Dette gælder både for medarbejdere og mellemledere, som helst skal forstå visionen og de enkelte planer lige så godt som lederen. For at sikre den rette forandring i organisationer gælder det altså om at kommunikere godt omkring de enkelte dele af ændringerne, så alle ved, hvad der kræves af dem, og hvorfor de kræves. Har man fået delt sin vision på en overbevisende måde, er dette punkt en naturlig fortsættelse. Sidste del af ens kommunikation omkring forandring i organisationer handler om at være åben som leder. Det gælder om at lytte til bekymringer og tvivl omkring forandringen, så alle føler sig hørt. Man kan desuden også få værdifuld viden omkring, hvilke ændringer, der kan være svære, og hvordan de giver problemer. Opfylder man kravene omkring at kommunikere vision og planer på en åben og transparent facon, har man taget første skridt mod at få succes med at føre forandring i organisationer ud i livet.

Få mere hjælp til forandring i organisationer på denne side

Se mere her:

En sund organisationskultur skaber sammenhæng i virksomheden

Med en god organisationskultur får man et større udbytte

Share

Forandringsprocesser kan være gavnlige for din virksomhed

Tag en diplomuddannelse i psykiatri (foto viauc.dk)

Nogengange skal nye tiltag til (foto: hansentoft.dk)

En virksomhed er en dynamisk størrelse, der ofte undergår forandringer, som virksomheden skal kunne følge med til. Det betyder, at det rette team af ansatte og ledelse altid skal være parat til en ny opgave og være beredte på at skulle løse den. Det er dog ikke muligt at forudsige fremtiden, og man ved derfor ikke om ens virksomhed er forberedt på den næste opgave. Det kan derfor være nødvendigt at indhente udefrakommende hjælp til at sørge for, at virksomheden indstilles på, at forandring ikke er en forhindring. Der kan eksempelvis være brug for en omstrukturering, hvor alle i virksomheden skal være indstillet på at indgå i virksomhedens forandringsproces. Det kan være nødvendigt at rådføre sig om hvilken strategi, der er bedst hertil.

Strategi og organisationsudvikling er forandringsprocesser, der skal gennemgås

Et af din virksomheds problemer kan som sagt være omstrukturering, som kræver et skarpt overblik over den samlede organisation. Her kan virksomhedens ledelse få brug for sparring og coaching, der driver virksomheden i den rette, strategiske retning. En anden mulighed er, at din virksomhed står i stampe, og dermed ikke opnår det potentiale, den har. Her kan en forandringsproces bestå af ledelsesoptimering. Optimering af din virksomheds ledelse kan ske på flere niveauer; udvikling af ledelsen kan eksempelvis være nyttig.  Her vil en ekstern sparringspartner kunne have fuldt fokus på de områder, hvor ledelsen vil kunne forbedre sine resultater, men som ikke nødvendigvis er lette selv at realisere.

En anden form for ledelsesoptimering relaterer sig til ny arbejdskraft. Nogen gange er den bedste løsning at få et nyt potentiale i virksomheden, og for at det skal være en optimering og en nogenlunde garanteret succes, kan det være en god idé at få hjælp til at finde den rette. Her kan en headhunter være behjælpelig med at finde den person, der matcher virksomhedens profil bedst, og som kan være en nøgleperson i virksomheden fremadrettet.

Klik her for at se, hvordan din virksomhed kan hjælpes igennem en forandringsproces

Se mere her:

Sådan leder du bedst gennem forandringer

Forandringsledelse fryder

Share

Hvad er en god organisationskultur?

Ledelse uddannelse (foto: se-institute.dk)

God organisationskultur øger velværen for den enkelte (foto: hansentoft.dk)

I generelle termer betyder ‘kultur’ en masse forskellige ting, og ordet kan således dække over alt fra musik, kunst og film til dyrkelse af jorden, som er den oprindelig betydning. I virksomhedssammenhæng har ‘kultur’ dog en lidt mere indsnævret betydning, og organisationskultur handler dermed om de underliggende normer, værdier og virkelighedsforståelser, der ligger bag virksomheden. Organisationskulturen i en bestemt virksomhed kan derfor være svær at sætte en finger på, da der ofte er tale om en stemning, som kun en udefrakommende lægger mærke til. Dog kan der, i forbindelse med implementering af nye strategier, ofte opstå problemer, hvis den nye tilgang har en konflikt med virksomhedens organisationskultur. Man bemærker altså særligt firmaets underliggende kultur, når den skaber konflikter.

Form din virksomheds organisationskultur med ritualer, strukturer og regler

En dygtig leder vil foreslå ændringer, hvis han eller hun fornemmer, at virksomheden er på vej ind i en organisatorisk krise. Ofte vil disse drastiske ændringer bestå i omlægning af strukturer og processer, og man vil eksempelvis bevæge sig imod en mere vertikal virksomhedsstruktur, hvis der er tale om en relativt ung virksomhed med vokseværk. I en vækstende organisk virksomhed vil der med tiden blive behov for en anden type struktur, men man glemmer ofte organisationskulturen i takt med ændringerne. Den afslappede kultur, der herskede i den unge, kreativt tænkende virksomhed, vil ofte være en hæmsko for implementeringen af flere regler, som en vækstende virksomhed kræver. Organisationskulturen kan dog ændres med de daglige rutiner og regler, og man kan dermed forme den hen ad vejen. I det tidligere eksempel kan en ugentlig brainstormingsession for hele firmaet ændres til et ugentlig informationsmøde, hvor en leder fortæller om udfordringerne for den nærmeste fremtid uden at lægge op til foreslag fra medarbejderne. Selvom denne ændring i organisationskultur kan virke som et forsøg på at kvæle entreprenørskab og fri tankegang, kan den være ganske nødvendig i en større virksomhed.

Læs mere om organisationskultur på denne side

Se mere her:

En sund organisationskultur skaber sammenhæng i virksomheden

Med en god organisationskultur får man et større udbytte

Share

Tag leder kurser og bliv den bedste inden for lige netop dit felt

Husk at et kursus i lederudvikling er en mulighed (foto hansentoft.dk)

Husk at et kursus i lederudvikling er en mulighed (foto via.dk)

Hvis du ønsker at blive en bedre leder, så er den hurtigste, nemmeste, billigste og bedste vej frem uden tvivl, at du vælger at finde nogle leder kurser, som kan give dig noget ekspertise inden for netop dit område. Hvis du vælger at finde et leder kursus eller flere leder kurser nær dig, kan du samtidig spare en masse penge på transport og lignende, men det er selvfølgelig underordnet. Det vigtigste ved at du vælger at tage et eller flere leder kurser, er, at du vil blive den bedste inden for dit felt. Du vil have ansatte, som ser op til dig, og du vil kunne opleve, at der bliver arbejdet ikke kun mere men også hårdere på din arbejdsplads. Hvis du vælger at finde et eller flere leder kurser nær dig, kan du lynhurtigt blive den bedste leder, som dine ansatte nogensinde har set, og det bærer frugt – især når man bagefter tager et kig på det samlede output, som I, som virksomhed, i givet fald vil kunne give som udbytte.

Find leder kurser, der ikke varer længe

Der er er mange leder kurser rundt omkring i Danmark, og derfor er det også forskelligt, hvor længe de forskellige leder kurser varer. Du kan altså være heldig at finde leder kurser, som ikke varer særlig længe, og som samtidig giver dig et rigtig godt udbytte. Du kan selvfølgelig også vælge at tage noget tid ud af kalenderen og tage på et godt kursus et stykke væk fra det sted, du er nu, for at finde noget fred og for at udnytte tiden på det leder kursus bedst muligt. Find det bedste leder kursus nær dig eller væk fra dig nu og oplev, hvor meget bedre, du bliver som leder i det firma, du er ansat i.

Find leder kurser her

Læs om flere problemløsere:

Organisationskultur bestemmer en virksomheds daglige væren

 Ledelse udvikling er vitalt for enhver virksomhed

Share

Organisationskultur bestemmer en virksomheds daglige væren

Husk at tage temperaturen på jeres kultur (foto hansentoft.dk)

Husk at tage temperaturen på jeres kultur (foto hansentoft.dk)

Hvad er kultur og organisation? Det er to faktorer, der smeltes sammen, når der tales om organisationskultur. Der er på den måde tale om to vigtige elementer i forståelsen af den moderne virksomhed. Den moderne virksomhed er nemlig ikke bare noget, der skal topstyres med en hård hånd. I gamle dage var selskaber noget, der blev drevet af de tunge og hårde beslutsomme chefer, der sad i deres stole, indelukkede, med et røgslør foran sig. De drev disse virksomheder, ligeså sikkert, som det også var konsekvent. Det handler om at skabe resultater og profit på bundlinjen. Det gør det i og for sig stadigvæk. Men vejen dertil er gået igennem kulturen, sådan som den tilrettelægges i organisationen. Det handler om at skabe muligheder som et hold. Derved handler det om at skabe den bedst mulige ånd i virksomheden. Her er tale om en ånd, der kan vedligeholde og skabe de bedste resultater for den organisation, der vælger at give sig i kast med den hårde markedsøkonomi.

En plan og et tankesæt

En planlægning af en sund organisationskultur er med til at sikre en slags plan eller en overordnet holistisk tanke omkring de enkelte deles indbyrdes funktioner. Det handler på den måde om at skabe særlige måder at tænke og henvende sig på. Det handler om at tænke i baner, der nemt kan forenes i praksis. Tænker man sådan, er man også sikret nogle sunde og hensigtsmæssige måde at drive virksomhed på i fremtiden. Det giver simpelthen gode resultater, når man på den måde både kan tænke langsigtet og kortsigtet på en måde, der harmonerer med virksomhedens indre muligheder.

En smart indgang

Tænker man i kraft af potentiale og vækst, er man sikret nogle optimale og nogle fine indgangsvikler til, hvad det vil sige at drive virksomhed. Virksomheden smøres ikke nemmere end så meget andet. Men man er sikret en positiv indgangsvinkel.

Læs meget mere om organisationskultur her

 

Se flere indlæg om organisationskultur:

En sund organisationskultur skaber resultater af betydning

En sund organisationskultur skaber positive resultater

Share

En sund organisationskultur skaber resultater af betydning

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Hvad er kultur, og hvad er en organisationskultur? Og hvordan kan sådan en være sund? Hvordan kan man tale om at være sundt? Hvilke idealer har vi egentlig bygget omkring dette forhold. Dette og meget mere kan man få en god snak omkring med en konsulent, der har en sund og god ekspertise indenfor området. Det er nemlig en konsulent, der tit er med til at hjælpe virksomheder godt på vej, når der skal overvejes flere forskellige scenarier, effektiviseres eller optimeres. Det er simpelthen muligt at skabe en sund og velovervejet organisationskultur, når bare man kommer sundt og ordentligt igang. Det handle altså om at skabe nogle velovervejede strukturer mennesker imellem. Når ligesom de små koblinger imellem mennesker og handlinger giver mening, er det tit fordi, de følger en strømlinet, men ikke diktatorisk ide, der sætter en mening bag handlingen. Her er det vigtigt at referere til de konstant krav om mening, vi har, når vi bevæger os. På den måde er vi meget tryghedssøgende. Vi handler i trygge og forudgivende rammer af meningsfuldhed, som vi selvfølgelig også skal kunne være i stand til at sætte spørgsmålstegn ved.

Et nyt blik

Der kan skabes resultater af god mening, hvis bare man sætter sig for at gøre noget ved det. Det er altså muligt at skabe en god organisationskultur, hvis bare man har sat sig nogle mål og fået skabt en plan. Det kan man gøre med en professionel. For en professionel udefrakommende har ofte nogle ret interessante bemærkninger at knytte til. Det kan ligesom give det hele en ny luftig mening.

Et skridt videre

Med en sund organisationskultur er man et skridt videre. Man er tættere på målene, og målene er tættere på en selv. Fordi man forstår handlingens præmisser og principper, står alt lidt klarere for en.

 

Læs meget mere om organisationskultur hos Hansen Toft

Share

En sund organisationskultur skaber positive resultater

Hvad er en sund kultur i jeres organisation? (foto hansentoft.dk)

Hvad er en sund kultur i jeres organisation? (foto hansentoft.dk)

En sund organisationskultur er det, hvorom det hele handler om. Det er med en sund organisationskultur, at man får skabt positive resultater og sunde ideer. Det handler om at skabe et miljø og en metode, hvori der trives, og der skabes. Med den helt rigtige indstilling får man skabt en sund organisationskultur. Det handler for så vidt bare om at skabe et overblik, og det handler om at skabe en sund kommunikation.

Symbiose og handling

Med lidt professionel konsulenthjælp bliver der altså skabt en fin og positiv organisationskultur. Der bliver skabt resultater, der giver mening. Og det vil altså sige, at alle de her måder, som man griber tingene an på, ikke afhænger af noget tilfældigt. Det har altsammen noget at gøre med en sund og positiv måde at drive virksomhed og organisation på. Ved at inddrage alle respektive parter, bliver der skabt en sund og fin kultur, der giver mening. Der bliver skabt en sund symbiose imellem ideer og handling. Der bliver skabt en fordelagtig måde at gribe til handling på, ligesom der også bliver skabt en særdeles anvendelig forestilling om, hvad det vil sige at drive en virksomhed i fællesskab. Ved at tænke i helheder og elementer, ved at tænke holistisk og individuelt, bliver der skabt en sund forestilling om det sunde fællesskab. Der bliver ligesom givet nogle muligheder og nogle sunde forestillinger, der griber fat i roden om problemet.

At gribe virksomheden an som mulighed

En sund organisationskultur er altså en sund og positiv måde at indgå i helheder på. Der bliver integreret og ikke assimileret. De respektive forskelle i virksomhedens individer bliver respekteret, så de på den måde fremstår som meget andet end blot instrumentelle forskelle, der må udnyttes. Det handler om at drive en virksomhed, der fremstår som meget andet end blot en boks eller en kasse, der skal flyttes rundt på.

Læs meget mere om organisationskultur her

Share

Strategiudvikling skaber sunde og bæredygtige veje til målene

Kan i se frem? Hvor langt? (foto hansentoft.dk)

Kan i se frem? Hvor langt? (foto hansentoft.dk)

Det handler om at lægge sig selv en strategi. En strategi er med til at give et godt overblik og nogle gode forudsætninger for at komme igennem de udfordringer, der nu engang skulle være. Vælger man strategiudvikling, vælger man også langtidsholdbare løsninger og muligheder. Man vælger muligheder, der kan skabe potentiale og iderigdom på sigt. Det handler om at skabe resultater, ligesom det også handler om at skabe muligheder og frihed til kreativitet og udvikling på personligt og kollektivt basis. Hvis det kollektive og det personlige formår at arbejde sammen i en sund binding, er man godt sikret en positivt og sikker strategi mange år frem. Det kan nemlig være med til at skabe fremdrift, når de alle de enkelte delkomponenters effektivitet bliver maksimeret og udnyttet bedst muligt.

En positiv og bæredygtig vækst

Det er muligt med konsulentrådgivning og strategiudvikling at sætte sin virksomhed på en effektiv og positiv vækst. En vækst, der ikke tager overhånd, men netop udvikler sig i et sundt tempo med virksomheden. Når virksomheden kan spille ping-pong med planerne og formår at få det bedste ud af de muligheder, som en strategiudvikling tilbyder, er man garanteret nogle interessante og bæredygtige resultater. Hvis alle er med i båden, bliver båden nemlig nemmere at ro.

At ro i samme båd

Det handler om at ro i fællesskab, ligesom det handler om at uddelegere de forskellige opgaver til de rigtige personer under de rigtige metoder. Det kan være med til at sætte de forskellige planers realisering op i tempo. Der er ikke noget bedre, end når tempoet på den måde fungerer på optimal og sikker basis. Det giver nemlig gode erfaringer og gode muligheder, når alt spiller sammen, og man føler, at man jagter en meningsfuld plan med en sikker og sund strategi. Strategiudvikling gavner medarbejdere og virksomheder.

Se meget mere om strategiudvikling hos Hansen Toft

 

Læs mere om strategiudvikling:

Strategiudvikling for ambition, inspiration og redskaber

Share

Det kan kun gavne din virksomhed med folk som er gode til organisationsudvikling

Organisationsudvikling  (foto: hansentoft.dk)

Organisationsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Når du skal ansatte nye mennesker i din virksomhed, så er det en god idé, at du går højt op i, hvilke kompetencer de har. Det siger jo næsten sig selv, at de skal være gode til, hvad end det er I laver i firmaet. Men en anden ting det også kan være en god idé at kigge efter hos en medarbejder, er hans eller hendes evne til at organisationsudvikle. En medarbejder, der er god til organisationsudvikling er guld værd for virksomheden. For det er organisationsudvikling, som kan få virksomheden frem og ruste den til fremtiden. Så enkelt kan det faktisk siges!

Find en medarbejder, der har taget kurser i organisationsudvikling

Når du skal finde din nye medarbejder, kan du jo hurtigt se, om det er en, der har taget et kursus i organisationsudvikling. Du kan jo bare kigge på personens CV. Men der er jo også nogle mennesker, som godt ved noget om organisationsudvikling, selv om de ikke har taget et kursus i det. Hvis det er folk med mange års erfaring på arbejdsmarkedet, så kan det være, at de har fået noget praktisk erfaring med organisationsudvikling i deres tidligere jobs. Det er sådan noget, de kan uddybe ved en personlig jobsamtale.

Du kan lære mere om organisationsudvikling ved at kigge på nettet

Det kan jo også være, at du selv gerne vil blive bedre til organisationsudvikling. Du kan også tage et kursus i det. Du kan lære meget mere her på nettet, hvor du kan læse mere om, hvad organisationsudvikling egentlig er for noget, og hvor du kan tage på et af disse kurser. Så find nogle hjemmesider med det samme.

 

Klik her for at lære endnu mere om organisationsudvikling

 

Se flere af vores indlæg om organisationsudvikling:

Langt fra mål – overvej en ny strategi for organisationsudvikling

Share