Posts belonging to Category Offentlig ledelseGod offentlig ledelse afhænger af hvem man er leder for

Ledelse udvikling (foto: hansentoft.dk)

Offentlig ledelse skaber gode rammer for udvikling (foto: se-institute.dk)

Offentlige ledere har være udskældte i mange år og det kan også være svært at være en god offentlig leder. Der er mange at stille tilfredse, både i organisationen og politisk, særligt fordi man som offentlig instans synes at skulle være et forbillede. Der er dog ikke altid muligt, når ressourcerne svinder. Alligevel er der gode muligheder for, at have en god offentlig ledelse.

I 2013 lavede Aalborg Universitet et forskningsprojekt, der skulle finde ud af, om der findes en særlig form for ledelse, der skal til, for at man kan være en god offentligleder. Det kom der otte målsætninger og en teori ud af. Teorien er en forklaringsmodel for, hvad god offentlig ledelse er.

God offentlig ledelses otte målsætninger

Lederen skal først og fremmest have kommunikative kompetencer. Det betyder, at en offentlig ledelse skal kunne sætte rammerne for arbejdet og samtidig oversætte beslutninger i en politisk styret organisation således de passer ind i medarbejdernes hver dag. Det strategiske arbejde er vigtigt, og alle ledelseslag skal kunne udvikle politisk styrede strategier. Ldelsen skal derfor også have politisk tærsk

Dernæst skal en god ledelse også være en faglig ledelse, således organisationen kerneopgaver bliver dækket. Mange værdikæder i det offentlige går på tværs af de organisatoriske skel, og lederen skal kunne koordinere dette kompetencefelt.

Lederen skal også være rollemodel for sine medarbejdere og samtidig kunne navigere på den offentlige scene. Og sidst skal en ledelse kunne skabe ledelsesrum, der er et kompetencefelt, der handler om at kunne skabe rum, hvor politik og ledelse mødes.

Du kan læse meget mere om ledelse og offentlig ledelse hos blandt andet Scandinavian Executive Institiute. Scandinavian Executive Institiute tilbyder mange lederuddannelser og uddannelse i ledelse.

Læs mere om deres udannelser og kurser, her

Se mere om ledelse her:

Få et diplom i ledelse

Med god ledelse kommer I langt

 

Share