Posts belonging to Category KompetenceudviklingPædagogisk psykologi ruster til at forstå analytisk og empatisk

AMU-kurser (foto: via.dk)

Anvend pædagogisk psykologi og skab et godt miljø (foto: hansentoft.dk)

Med en uddannelse indenfor pædagogisk psykologi bliver man rustet til at kunne vejlede og rådgive som enten konsulent på børneområdet eller som ansat i HR-området i virksomheden. Det er altså de empatiske egenskaber og humanistiske kompetencer, der søges udfoldet i jobbet. Det er en karriere, hvor der eftersøges kompetencer indenfor det at kunne sætte sig i den modsatte persons sted. Først og fremmest bliver man i stand til at kunne rådgive, vejlede og diskutere personlige, professionelle og faglige problemstillinger.

Analytisk og empatisk samtale

De pædagogiske kompetencer ruster en med de fornødne kvalifikationer til at kunne rådgive, motivere og vejlede. Hvad enten problemerne er private, professionelle eller faglige vil man med en analytisk formåen forstå at kunne vejlede personen i en retning, der er gavnlig for dem selv. Det ofte anvendte begreb “værktøjskassen” illustrerer meget godt, hvad det hele egentlig drejer sig om. Det drejer sig nemlig om hjælp til selvhjælp, altså at personen selv skal kunne være i stand til at varetage sin egen udvikling. Men nogle gange kræver dette, at man bliver sig bevidst gennem samtalen. Som samtalepartner bliver man altså en slags motivator, der er med til både at konfrontere og løse problemerne ved samtalens simple oplysning.

At udvikle sig i trivsel

Pædagogisk psykologi er en uddannelse til alle dem, der har et indre og brændende engagement for andre mennesker. Det er altså grundlæggende en uddannelse, hvor empatien og tålmodigheden med det andet menneske er grundlæggende. Men med denne tålmodighed og dette engagement tilbydes også unikke muligheder for at forstå og kunne udvikle mennesket i en gavnlig retning. At kunne se et andet menneske lykkes er nogle gange den største optur, der findes. Hvis alt lykkes som pædagogisk psykolog, er det lige præcis, hvad der tilbydes. Den unikke mulighed for at forstå et andet menneskes trivsel såvel som problemer.

 

Share

Efteruddannelse hitter – giv dine medarbejder bestyrelseskompetencer med en executive education

Er organisationskulturen kompatibel med virksomhedens værdier? (Foto: viauc.dk)

Bliv endnu bedre (foto: hansentoft.dk)

Har du overvejet efteruddannelse? Hvis ja, så er det en klog tanke. Der er nemlig en masse værdi at hente i efteruddannelse hos dig eller dine medarbejdere.

Det er primært de større virksomheder, der investerer i efteruddannelse til deres medarbejdere. En nyere undersøgelse fra Danmarks Statistik viser at alle virksomheder med 250 eller flere medarbejder gav deres ansatte efteruddannelse. For de mindre virksomheder med 10 – 49 ansatte var det her 89 % af virksomhederne.

Executive education er en fordel for din virksomhed

Men uanset virksomhedens størrelse er der stor gevinst at hente for virksomhederne, som investerer i medarbejdernes efteruddannelse. Der åbner sig en masse nye muligheder for virksomheden. Man tilføjer kundskaber og værdi til virksomheden, og det bliver muligt for virksomheden at tage mere krævende opgaver ind, som måske ikke har været muligt at løse før med færre ressourcer. Med nye teknologiske evner, eller en medarbejder med en helt ny jobprofil, bliver det nu muligt.

Også som selvstændig, er det en god idé at starte med at kigge på sine egne begrænsninger og hvorvidt de kan forbedres. Det er for eksempel oplagt at kigge på virksomhedsdriften og det kan være muligt at lægge fokus på områder som budgettering, økonomistyring og regnskab.

Større virksomheder har evnerne til efteruddannelse

Der er umiddelbart en grund til at det primært at de store virksomheder, der efteruddanner i større grad end de mindre. Det er ofte fordi, der typisk er en personaleafdeling, der professionelt tager sig af HR. For en mindre virksomhed kan det være svært og en udfordring at undvære en medarbejder i en periode, som efteruddannelsen tager. Selvom det er en udfordring kan det dog med planlægning lade sig gøre – ligesom ferieplanlægning. Som lille virksomhed er det nemlig en langsigtet investering af efteruddanne sine ansatte. Det er fordi, at der altid er grund for at blive bedre eller dygtigere til sit arbejde. For både lånmodtager eller selvstændig er det for at fremtidssikre sig på arbejdsmarkedet samme tid med at der er konstant udvikling i de kompetencer, der er nødvendige i sit arbejde.

Andre fordele ved efteruddannelse er også adspredelse af hverdagen, øget netværk og opløftning af kompetencer – både på et personligt- og et virksomhedsplan.

 

Share

Ved hjælp af MBA ranking kan du nå til tops

Uddannelse i ledelse (foto: se-institute.dk)

Nå til tops med en mba (foto: se-institute.dk)

Mange mennesker går med en knugende drøm om at kravle højere op ad karrierestigen. Det kan dog være svært – for ikke at sige umuligt – for mange mennesker sidder fast. De laver det samme arbejde igennem mange år, og nogle gange bliver det for meget af det gode.

Det er her, man skal prøve at forny sig – på den ene eller anden måde. Det kan være svært at sige, hvordan man skal bære sig ad. Der er ingen facitliste, men mange vælger at tage en efteruddannelse. Det har mange fordele: Man får reelle kompetencer, man kan bruge i sit arbejde.

Desuden får man pynt på CV’et, så man kan vise sin omverden, at man mener det. Det kan man bruge til at vise sin nuværende chef, at man fortjener mere, eller man kan bruge det i sin fremtidige jobsøgning. Hvis man går med en drøm i maven om at blive leder, kan man se sig om efter en MBA. Men man skal se sig godt for; der er nemlig stor forskel på kvaliteten og prisen. Og de to ting hænger ikke nødvendigvis sammen.

MBA ranking overskueliggør

Når man skal finde den rette MBA, bør man gøre det på baggrund af solid research. Udbuddet er nemlig enormt, og kvaliteten varierer kraftigt. Derfor må man se sig godt for, men heldigvis er der hjælp at hente.

Det er nemlig sådan, at der er lister, som rangerer de forskellige uddannelser alt efter kvaliteten. På den måde kan man danne sig et kvalificeret overblik. Det kan være med til at overskueliggøre udbuddet, hvilket er yderst brugbart, når man skal vælge den rette uddannelse.

Når først du har fundet din drømme MBA, kan du nå til tops. Du kan få de kompetencer, du har brug for, og du kan vise verden, hvad du dur til. Derfor er det alle pengene værd.

Læs mere om MBA ranking her

Se mere her:

Business school rankings giver retvisende billede

Bliv den kvalitetsbevidste topleder

Share

Udlev dine lederdrømme ved hjælp af executive education

Lederkurser kan være vejen frem (Foto: alive.dk)

Kunne du godt tænke dig at være leder? (foto: se-institute.dk)

Lønslaver. Arbejdsheste. Kært barn har mange navne. Arbejde bliver nogle gange for meget: for meget tid på for meget af det samme til for lille et udbytte. Det er her, man kører død – med god grund. Det kan være svært at gøre karriere, og hvis det ikke lykkedes, kan man nemt miste gejsten. Det er nemlig ikke sjovt at lave det samme, hvis man føler, at ens kompetencer rækker længere. Det er slet ikke sjovt, hvis ens ambitioner også gør. Men hvis man formår at gøre karriere, kan det gøre arbejdslivet sjovt. Men en god karriere kommer ikke af sig selv. Det ved de fleste, der har prøvet.

 

Find ny inspiration

Det er dog aldrig for sent at forsøge. Især fordi man kan genvinde arbejdsglæden, hvis man lykkedes med det. Og i og med at man bruger mange timer på at arbejde, kan fortjenesten ved indsatsen hurtigt betale sig. Hvis du har en drøm om at træffe vigtige beslutninger på ledelsesniveau, kan en uddannelse i ledelse være vejen frem. Det er svært at lære at være en god leder uden at være en leder. Det er ikke noget, man sådan lærer på sin arbejdsplads, medmindre man får chancen for at blive leder. Men det er en farlig opgave at få, hvis man laver rav i den. Derfor er det mere oplagt at starte med at lære – for så at afprøve det bagefter i praksis.

 

Executive education er vejen frem

Det er også tanken bag en uddannelse i ledelse. Her får du de kompetencer, du skal bruge. Når du har lært dem, er der også større chance for, at din nuværende arbejdsplads – eller en anden virksomhed – vil give dig muligheden for at afprøve kompetencerne i praksis. Derfor er en executive education vejen frem. Det kan vise din omverden, at du tager dig selv seriøst. Og det er en investering i din karriere, som kan give dig arbejdsglæden tilbage.

Læs mere om executive education her

Se mere her:

En uddannelse i executive management giver vigtige værktøjer

imd business school er den rette leder uddannelse

Share

imd business school er den rette leder uddannelse

Uddannelse i ledelse (foto: se-institute.dk)

En uddannelse styrker dine fremtidsmuligheder (foto: se-institute.dk)

IMD topper globalt ranglisten over uddannelser til ledere (ifølge Financial Times 2008-2015), samt topper globalt ranglisten over åbne uddannelser (også ifølge Financial Times 2012, 2013, 2014 og 2015). Der er mere end 9.000 ledere fra 98 lande uddanner sig hvert år på IMD, og omkring 120 globale virksomheder vælger hvert år IMD til at stå for deres skræddersyede uddannelser. IMD´s alumninetværk har mere end 80.000 medlemmer og 40 klubber over hele verden og mere end 34 forskellige nationaliteter er repræsenteret i IMD´s fakultet og blandt personalet.

Hvis det  ikke er grund nok til at vælge en IMD – så er lidt mere info om en god business school måske:

Der er mange muligheder for, hvad du kan tage af efteruddannelse på en business school. Det du som oftest gør, er at arbejde med nogle af de kompetencer, du gerne vil have udvidet. Arbejder du eksempelvis som leder, måske mellemleder, men vil gerne have en bedre stilling, så kan du arbejde med dine lederegenskaber. Det kan du gøre i kombination med offentlig ledelse eller andet.

Imd business school: Vælg Scandinavian Executive Institute

Hvis du vil læse mere om efteruddannelse, så er Scandinavian Executive Institute er et godt valg af business school. Du kan læse mere om efteruddannelse hos dem – eksempelvis efteruddannelse i offentlig ledese  – på Scandinavian Executive Institutes hjemmeside her

Se mere her:

En alternativ MBA-lederuddannelse er en mini MBA

Bliv den kvalitetsbevidste topleder

Share

Tag en mini mba og få nye redskaber og arbejdsmetoder til at gøre dit job bedre

Tag en mini MBA (foto: se-institute.dk)

Tag en mini MBA (foto: se-institute.dk)

Gør dit job bedre end nogensinde før med en mini mba. Har du nogensinde følt at du sad fast i dit arbejde? Siddet fast på den måde, at du har følt, at du har manglet en inspirationskilde til at tænke bredere eller anderledes? Hvis du kan nikke genendende til dette, så kan det være en rigtig god idé at overveje at tage en mini mba. En mini mba er en kortere uddannelse i et eller flere områder, som er med til at give dig ny perspektiver og nye måder at se tingene på. Der er forskellige emner, som man kan specialisere sig i. Det kan være noget, som omhandler innovativ tænkning, hvor man får redskaber til at tænke anderledes, og hvordan man bliver bedre til at stille sig selv, nogle andre spørgsmål, end man er vant til. Det kan være meget fordelagtigt at komme uden om sin vanetænkning. Det handler om, at vi er vanemennesker, og rigtig hurtigt bliver noget indgroet i os, det kan være daglige handlinger eller måder at tænke på. Ved at tage en mini mba, hvor man lærer at tænke anderledes, bliver man bedre til at gøre noget nyt og tænke nyt. Det kan være afgørende for at skabe udvikling og/eller forandring på sin arbejdsplads.

Din mini mba er også for den gode ledelse

Foruden at få redskaber til at tænke anderledes, er der også andre muligheder med en mini mba. Det kan eksempelvis være inden for ledelse. Ledelse er en vigtig del at rigtig mange virksomheder. Det handler om, at hvis der ikke er en god ledelse, så smitter det af på medarbejderne og produktionen af det produkt man har.  Er du leder nu? Kan du med en mini mba få opkvalificeret dine leder emner, samt viderudbygge dine kompetencer som leder.

Læs mere om indholdet af og mulighederne med en mini mba hér

Se mere her:

En alternativ MBA-lederuddannelse er en mini MBA

Bliv en god leder med klar kommunikation

Share

Bliv den kvalitetsbevidste topleder

Lederkurser kan være vejen frem (Foto: alive.dk)

Ledelse i topkvalitet (foto: se-institute.dk)

Vil du gerne blive den bedste topleder med kvalifikationer, der rækker langt ud over alle andres? Så skal du tage en Executive MBA. Her får du konkrete værktøjer til, hvordan du gennem strategi, innovation og stærkt lederskab kan opnå store resultater for din virksomhed.

Uddannelsen lærer dig nemlig at koble de tre ting, samtidig med at du tilegner dig de nyeste teknikker, metoder og modeller, som du kan bruge i den daglige ledelse i virksomheden.

Alt dette skal du lære at bruge, for at du kan skabe udvikling og vækst i virksomheden. For på toplederniveau handler det om at få det hele til at spille sammen og støtte hinanden. Derfor er det vigtigt, at strategi, innovation og ledelse er tre uadskillige ting, som kun fungerer, hvis de arbejder sammen.

Med en toplederuddannelse udvikler du dig ikke kun som leder men også som menneske.

Så hvis du vil blive fremtidens mest kvalitetsbevidste topleder, så er en uddannelse i MBA Executive en god investering.

Det giver et stort netværk

Netværk er kernen i al forretning, og det vil du få, hvis du tager en Executive MBA. Du får både et stort netværk på uddannelsen og efter uddannelsen. Dem, du lærer at kende, kan du komme til både personligt og arbejdsmæssigt at have gavn af i fremtiden.

Alle er på samme høje niveau, så du kan få et netværk, som du åbent, ærligt og fortroligt kan spare med. Det sker i form af gruppearbejde, hvor du og de andre topledere kan bruge hinanden til at løse problemer og udfordringer, som vil opstå i virksomheden. Efter uddannelsen kan du sågar blive en del af topleder netværk Executive Forum, hvor du holde kontakte med dit nye netværk ved lige.

Hvis du gerne vil vide mere om Executive MBA, så klik her

Læs mere her:

En alternativ MBA-lederuddannelse er en mini MBA

Business school rankings giver retvisende billede

 

Share

Styrk dine evner med en uddannelse i ledelse

Efteruddannelse (foto: via.dk)

Uddannelse i ledelse (foto: se-institute.dk)

Hvad kræves der af en leder? Hvordan bliver man en god leder? Hvad er en god leder? Hvilke egenskaber må en leder besidde for, at kunne blive den bedste udgave af sig selv? Disse er nogle af de spørgsmål, som du måske vil stille dig selv, når du har været leder i en virksomhed i nogle år. Og det er gode og relevante spørgsmål. For en leders rolle og funktion er omskiftelig. Og derfor er det essentielt, at man som leder bliver ved med at udfordre sig selv og udvikle sig selv. Og det kan du blandt andet gøre ved, at tage en uddannelse i ledelse. En uddannelse i ledelse henvender sig til dig, som har været på arbejdsmarkedet i nogle år og hertil har gjort dig nogle værdifulde erfaringer. Men som mener og føler, at for at du kan blive ved med at være den bedste leder, må du udfordre sig selv og hertil uddanne dig selv. I en uddannelse i ledelse lærer du, hvordan du bliver den bedste udgave af dig som leder. Og hvordan du bedst kan tackle og håndtere situationer som leder i fremtiden. Du lærer at kunne tackle sådanne situationer på en måde, som kommer både den virksomhed som du arbejder for til gode og dig selv til gode. En uddannelse i ledelse er nemlig mere end blot en faglig uddannelse. Det er også en uddannelse for dig som person. Og som leder går disse to ting hånd i hånd

En uddannelse i ledelse er til dig som har været på arbejdsmarkedet i nogle år

En uddannelse i ledelse er en uddannelse, hvor du lærer at gå til problemer med et fokus på at løse det. Og dette lærer du på uddannelse via teori og redskaber. En uddannelse i ledelse er en uddannelse hvor du starter med, at få en stærk teoretisk ballast. Her lærer du nye redskaber og nye værktøjer til, at kunne gå til diverse problemer der må opstå for dig i rollen som leder. Og herefter vil du lære, at løse disse problemer i praktisk. For en uddannelse i ledelse hviler sig mellem at være en teoretisk uddannelse med et stærkt fokus på det praktiske. Dette er hensigtsmæssigt, da det gør, at du kan gå direkte fra uddannelse og tilbage til dit gamle job igen. Og her kan du direkte bruge de teorier og redskaber, som du har lært på din uddannelse i ledelse.

Se et stort udvalg af uddannelse i ledelse her

Se mere uddannelse i ledelse her:

Vil du også gerne have en uddannelse i ledelse med det samme?

Tag en akademiuddannelse i ledelse og kickstart din karriere

Share

En alternativ MBA-lederuddannelse er en mini MBA

Ledelse uddannelse (foto: se-institute.dk)

Ledelse uddannelse styrker karrieren (foto: se-institute.dk)

Der er mange gode grunde til at tage en MBA. Det er en lederuddannelse, der er til dig, der giver dig en solid teoretisk ballast med nye værktøjer og metoder. Dette betyder, at du kan styrke din daglige ledelsespraksis og dermed gøre dine karrieremuligheder bedre.

Har du ikke mulighed for at tage en fuld MBA-lederuddannelse, så er der andre muligheder. Der kan være mange grunde til, at du ikke har mulighed, for at tage en fuld MBA. Din virksomhed burde give dig tid og mulighed for det, da det er enormt vigtigt, fordi det gør dig til en bedre leder. Men der kan også stå en familie og vente på dig og du kan måske derfor ikke få tid til at tage en fuld MBA.

Hvis du ikke kan tage en fuld MBA, så kan du tage en mini MBA. En mini MBA er stadig en horisontudvidende lederuddannelse, der udvikler dine lederevner og styrker dit karriereforløb. En mini MBA vil desuden også typisk være billedere end en MBA og måske netop derfor også nem at sælge ind til din virksomhed.

En mini MBA hos Scandinavian Executive Institute.

Du kan tage en mini MBA flere steder. Et sted er Scandinavian Executive Institute. Her kalder de det dog ikke en mini MBA. De bruger i stedet alternative uddannelser. Her i blandt en Leadership Acceleration Programme IMD. Det er en lidt kortere uddannelse på MBA-niveau. Denne uddannelse er tilrettelagt specielt til ledere i mindre og mellemstore danske virksomheder. Du kan læse mere om uddannelse på Scandinavian Executive Institute’s hjemmeside.

Der er også andre muligheder. Du kan læse meget mere om deres forskellige lederuddannelser – husk at de ikke hedder MBA hos Scandinavian Executive Institute. Du kan gå ind på Scandinavian Executive Institutes hjemmeside, som du finder på www.se-institute.dk.

Læs mere her:

Lederuddannelse kan hjælpe dig videre i virksomheden

Hensigtsmæssig udvikling af ledere med en uddannelse i ledelse

 

 

 

 

Share

Få en attraktiv uddannelse i business mangagement

Virksomhedsudvikling (Foto: tawanike.com)

Tag en uddannelse i business management (foto: se-institute.dk)

Det kan være rigtig svært, at vælge sin uddannelse. Uanset hvor gammel man er eller hvor langt henne i livet man er. Det er svært, at vælge uddannelse fordi, at der er så mange muligheder. Og fordi at det er en skelsættende beslutning, som vil forme ens fremtidige liv. Men i Danmark har vi et velfærdssamfund som tilbyder offentlig støtte til ens uddannelser. Det vil sige, at man i Danmark får økonomisk støtte under sin uddannelse. Det er det som vi kalder SU. Så hvis det er det økonomiske aspekt, som afholder dig fra at tage en uddannelse, kan du godt trække vejret lettet op. For du får økonomisk støtte under de statsstøttede uddannelse i Danmark. Men selvom at du får økonomisk støtte under uddannelse, kan det stadigvæk være rigtig svært, at finde ud af, hvad man skal vælge. Som et eksempel kan du være meget interesseret i økonomi. Men hertil findes der rigtig mange uddannelser, som beskæftiger sig med økonomi. Så hvilken en skal du vælge?

En uddannelse i business management er til dig, som gerne vil have lidt af hvert

Som et eksempel er du en person, som godt kan lide at have at gøre med økonomi. Men dette er jo en stor og bred ting. Derfor må du indskærpe det lidt. Måske kan du godt lide at have at gøre med virksomheder, hvor du hertil har en stor interesse for virksomhedens økonomiske del. Men måske kan du også godt lide, at have at gøre med de processer som en virksomhed indgår i. Her kunne det eksempelvis være virksomhedens økonomi. Og dette kunne både være internt og eksternt. Hvis du finder dette spændene, er det måske en idé, at tjekke uddannelse i business management ud. Dette er nemlig en uddannelse hvor du lærer hvilke processer, som en virksomhed indgår i.

Se et stort udvalg af business management her

Se mere uddannelse her:

Efteruddan dig på en international business school

Lær nyt med hjælp af verdens top business schools

Share