Bliv en god leder med klar kommunikation

Husk at et kursus i lederudvikling er en mulighed (foto hansentoft.dk)

God kommunikation er vigtigt for god ledelse (foto: se-institute.dk)

Som så mange andre erhverv, kræver det at blive en god leder en række forskellige kompetencer. For det første skal man have lysten til, at være leder. Man skal synes at denne stilling er tiltrækkende. For som så mange andre stillinger, bliver man kun rigtig god, hvis lysten er der. For det er typisk altid lysten, der skal drive værket. Så for at blive en god leder, må man først og fremmest have lysten. Herefter er der naturligvis en del andre kompetencer man må besidde. Og en af de mere væsentlige er, evnen til at kunne kommunikere klart og tydeligt. For det kommunikation, kommer til at blive en stor del af det arbejde, som en leder kommer til at beskæftige sig med. Man skal altså besidde dygtige kommunikations evner for at blive en rigtig god leder. For som leder kommer man til at skulle bruge disse evner meget. Både internt og eksternt. Både over for diverse medarbejdere, men også for diverse chefer. Og hvis man hertil er offentlig leder, kommer man også til at skulle kommunikere yderligere ud til offentligheden.

En god leder må besidde stærke kommunikationsevner

Det er essentielt, at besidde stærke kommunikations evner, såfremt man ønsker at blive en god leder. Foruden dette må man også være resultatorienteret. Det vil sige, at man skal have for øje hvad virksomhedens ønsker at arbejde sig hen i mod. Og så kunne kommunikere sådan en strategi ud. Både internt og eksternt. Derfor skal man have nogle stærke evner til, at kunne bevare det store overblik. Og når man kan dette, bliver det også meget nemmere, at skulle kommunikere virksomhedens strategi. Derfor kan man grundlæggende og som konkluderende måde sige, at en god leder må besidde evnen til at kunne kommunikere samt have det store overblik. Og disse to evner går altså typisk hånd i hånd. Og som det måske mest væsentligste må være, at have lysten til at blive en god leder. For som sagt er det ofte lysten, der skal drive værket.

Se et stort udvalg af god leder her

Se mere om god ledelse her:

En alternativ MBA-lederuddannelse er en mini MBA

God offentlig ledelse afhænger af hvem man er leder for

Share

Skriv et svar

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.